Miradore Management Suite

DEN SMIDIGASTE LÖSNINGEN FÖR HANTERING AV IT-SYSTEM

Hantera hela IT-miljön via ett enda intuitivt webbgränssnitt.

Begär en demo

Hantering av IT-tillgångar

Allt du gör inom IT innefattar hantering av IT-tillgångar

Du kan inte driva en framgångsrik IT-verksamhet eller ta rätt affärsmässiga beslut om du inte får tillförlitlig och korrekt information om dina IT-tillgångar.

Nyckelfunktioner

Mycket data om dina IT-tillgångar

Miradore identifierar och samlar in hundratals attribut, inklusive förändringar i dina IT-tillgångar. Du kan samla in vilken information du vill samt manuellt tilldela och uppdatera någon information som krävs för verksamheten.

Effektiv IT-verksamhet

Korrekt information om dina IT-tillgångar är grunden för lyckad IT-verksamhet. Miradore tillhandahåller alla dina team och funktioner med korrekt information från en användarvänlig webbkonsol.

Hantera IT-tillgångarnas livscykel

Planera verksamhetens budgetering, upphandling och förändringar i enheterna. Distribuera y maskin- och programvara och genomför uppföljningen på enklast möjliga vis. Bibehåll och kontrollera dina IT-tillgångar för att hålla dig säker och uppdaterad med de senaste versionerna och konfigurationerna. Var förberedd, så att du på ett säkert och smidigt sätt kan ta IT-tillgångarna ur bruk och ersätta dem när livscykeln når sitt slut.

Integrera och automatisera

Med hjälp av Miradore API har du tillgång till mycket data om dina IT-tillgångar och du kan automatisera dina tjänstehanteringsprocesser. Miradore tillhandahåller färdiga kopplingar till de vanligaste tredjepartsverktygen.

Contact Us

Questions left unanswered? We would love to hear from you.