Miradore Management Suite

DEN SMIDIGASTE LÖSNINGEN FÖR HANTERING AV IT-SYSTEM

Hantera hela IT-miljön via ett enda intuitivt webbgränssnitt.

Begär en demo

Hantering av programvarutillgångar

Upprätthåll efterlevnad och undvik överträdelser

Miradores hantering av programvarutillgångar är en komplett verktygsuppsättning för effektiv hantering av programvarutillgångar, som underlättar för företag att hålla sig kompatibla, att automatisera uppgifter och undvika höga kostnader.

Viktigaste fördelar

Fullständig transparens

Miradore tillhandahåller förstklassiga rapporter och översikter över dina programvarutillgångar, dina utgifter, din användning och kompatibilitet.

Effektiv hantering

Tillförlitlig och aktuell information om tillgångarna är grunden för effektiva processer och välgrundade beslut. Miradore tillhandahåller verktyg för att automatisera alla uppgifter som förknippas med effektiv hantering av programvarans livscykel, inklusive tillägg, borttagning och uppdatering av programvara.

Upprätthåll efterlevnad

Miradore identifierar dina programvarutillgångar och håller alltid posterna aktuella. Lägg till införskaffade licenser och låt Miradore tilldela dem till personer och maskiner. Översikterna och rapporterna förser dig med all information du behöver för att upprätthålla efterlevnad.

Integrera och automatisera

Med hjälp av Miradore API kan du använda all insamlad lagerdata och framtvinga installationer, uppdateringar eller borttagningar av programvara för att automatisera dina tjänstehanteringsprocesser.

Nyckelfunktioner

Identifiering

Den lätta och smidiga Miradore-klienten identifierar automatiskt din programvara och håller alltid lagret aktuellt.

Normalisering

Den identifierade programvaran normaliseras automatiskt till programvarunamn med hjälp av vår programvarukatalog, som innehåller över 400 000 namn. Normalisering innefattar information om licenskrav och huruvida programvaran är del av en svit.

Licenstilldelning

Lägg till införskaffade programvarulicenser i Miradore och låt Miradore tilldela licenserna till maskiner eller personer.

Avläsning

Miradore mäter automatiskt körtid, aktiv användningstid och starten för övervakad programvara.

Optimering

Med hjälp av avläsning av programvara och tillförlitliga aktuella rapporter, kan du optimera dina programvarutillgångar. Omtilldela licenser, identifiera oanvända licenser och ta bort installationer tyst och på avstånd.

Efterlevnadskontroll

Identifiera och ta bort ej tillåten eller inaktuell programvara, och avvisa installationer för att undvika licensöverträdelser.

Installera, ta bort, uppdatera programvara

Du kan installera, ta bort och uppdatera vilken programvara som helst på dina maskiner. Välj bland många metoder, som till exempel enskild distribution, gruppdistribution och aktivering av självbetjäningsportalen.

Hantering av förfrågningar

Aktivera Miradores självbetjäningsportal och låt användarna installera programvara. Du kan inkludera processen för krav på godkännande innan programvaran kan installeras.

Contact Us

Questions left unanswered? We would love to hear from you.